Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zprávy

Malé ohlédnutí za rokem 2019.

     Rok 2019 jsme začali 5. ledna Tříkrálovým koncertem v kostele Tří králů v Břidličné.  V úvodu koncertu se přišli Tři králové, za znění koledy My tři králové jdeme k vám, poklonit k jesličkám Ježíškovi. Po té navodil dětský sbor ZŠ svými koledami sváteční náladu. Po dětském sboru nastoupil Pěvecký sbor Bernardini. Posluchači se mohli zaposlouchat do českých koled, které všem pohladily duši.

Nácvik na jubilejní koncert k 25. výročí založení Pěveckého sboru Bernardini jsme začali 15. února víkendovým soustředěním. Na tento slavnostní koncert jsme si připravili náročný repertoár, a to GLORIA RV 589 Antonia Vivaldiho. Toto dílo jsme nacvičovali až do samotného koncertu, který se uskutečnil 8. června v kostele Tří králů v Břidličné. Pro velký úspěch jsme jej zopakovali 16. listopadu v kostele sv. Michala v Rýmařově. Námi nacvičené populární duchovní dílo GLORIA RV 589 Antonia Vivaldiho doprovodil Svatocecilský komorní orchestr Olomouc v čele s uměleckým vedoucím a dirigentem Janem Gottwaldem, varhaníkem a organologem olomouckého arcibiskupství. Sóla zazpívala Lenka Kawa. Podrobnou zprávu k jubilejnímu 25. výročí existence našeho sboru, ale i jiné zprávy, naleznete na našich níže uvedených webových stránkách v sekci „zprávy“.

     Za doprovodu Svatocecilského komorního orchestru Olomouc, který řídil pan Jan Gottwald, jsme si mohli potřetí v tomto roce zazpívat, a to 7.12. na adventním koncertě, opět v kostele v Břidličné. Komorní orchestr předvedl posluchačům svůj vlastní program a následně nás doprovodil při zpěvu různých adventních a dalších jiných skladeb. V tomto podání dostaly skladby zcela jiný rozměr. Na tento adventní koncert jsme také nastudovali francouzskou skladbu Cantique de Jean Racine, kterou složil francouzský skladatel Gabriel Fauré. K textům anglickým, německým, latinským a jiným jsme přidali i text francouzský. Skladbu opět doprovodil Svatocecilský komorní orchestr Olomouc.

     O náš sbor byl na adventní koncerty velký zájem. Několik koncertů jsme museli odmítnout. Adventní koncerty jsou pro nás a pro posluchače potřebné. Je velmi důležité se v předvánočním shonu zastavit a poslechnout si krásné adventní a vánoční melodie. V našem případě je to zase předat posluchačům radost a klid v adventní době. Kromě adventních koncertů jsme v průběhu uplynulého roku zpívali např. na městských slavnostech, poutích, pohřbech, svatbách, narozeninách. Zúčastnili jsme se také benefičního koncertu v Dětřichově nad Bystřicí, který natáčela TV Polar. Tradičně je také účast některých členů sboru na Májové notičce na Základní škole v Břidličné.

Během roku 2019 jsme účinkovali na těchto akcích:

5.1.              Tříkrálový koncert v Břidličné

15. - 17. 2.  Soustředění v Malé Štáhli

8.6.              Jubilejní koncert k 25. výročí založení PS Bernardini

15.6.            Slavnosti města Břidličná

22.8.            Benefiční koncert v Dětřichově nad Bystřicí            

16.11.          Koncert v kostele sv. Michala v Rýmařově

23.11.          Koncertní síň sv. Ducha v Krnově

28.11.          Rozsvícení vánočního stromu v Horním Městě a ve Skalách

29.11.          Rozsvícení vánočního stromu v Rýmařově

30.11.          Rozsvícení vánočního stromu v Břidličné

1.12.            Adventní koncert + rozsvícení vánočního stromu ve Vajglově

7.12.            Adventní koncert v Břidličné

8.12.            Adventní koncert v Malé Štáhli 

8.12.            Adventní koncert ve Václavově

14.12.          Adventní koncert v Razové

14.12.          Adventní koncert v Úvalně

17.12.          Adventní koncert v Lomnici

Zpěv PS Bernardini nechyběl ani na Půlnoční mši svaté v Břidličné.

     Děkujeme všem našim příznivcům za účast na našich koncertech a našemu fanklubu, který za námi jezdí na koncerty i mimo Břidličnou a tímto nás podporuje. Nezapomene vždy vzít s sebou transparent s naším logem a postavit se s ním na viditelném místě.

Zapsala: Emilie Pavlátová, členka PS Bernardini

 

Jubilejní koncert Pěveckého sboru Bernardini Břidličná – 25 let

     Pěveckému sboru Bernardini je pětadvacet. Krásný věk. Ačkoliv má mládí v rozpuku, má již za sebou spoustu koncertů doma i v zahraničí.

     Jeho zakladatelkou byla v roce 1994 paní Bernardina Mereďová, která s tímto tělesem pracuje dodnes, a to jako sbormistryně. Uměleckou vedoucí je MgA. Lenka Kawa, která vzešla z tohoto sboru. Během celé této doby prošlo sborem 95 členů, vč. současných. Sbor má momentálně 25 aktuálních členů.

         Repertoár pěveckého sboru je zaměřený velmi všestranně. Kromě liturgického zpěvu zpívá sbor  skladby duchovní, lidové, populární a také spirituály, a to v provedení  a capella nebo za doprovodu různých hudebních nástrojů. Z hudebních nástrojů využívá sbor kytary, klávesy, akordeon, flétny, klarinet, djembe, bubínky a v neposlední řadě perkusy, na které hraje ten, kdo má odvahu a volné ruce. Repertoár sboru protíná snad  všechna slohová období a skladebné žánry, od středověkých písní až po skladby současných českých  i zahraničních autorů.

Sbor pořádá každým rokem 10 – 15 vystoupení. Mezi tato vystoupení patří adventní, vánoční i novoroční koncerty, rozžínání vánočních stromů, vystoupení u příležitosti oslav a výročí okolních měst a obcí, Noc kostelů, vernisáže, poutě, výchovné koncerty pro místní základní a mateřskou školu, koncerty ke Dni matek, koncerty pro seniory v Domově odpočinku ve stáří v Dolní Moravici, liturgický zpěv při mších, vystupování na soukromých akcích, soutěžní festivaly duchovní hudby apod.  Ze zahraničních zemí jsme zpívali na festivalech  v Polsku, na Slovensku, v Itálii a v Maďarsku. V některých zemích jste byli vícekrát.

     Do jubilejní sezony jsme se vrhli s nakažlivou vitalitou a náročným repertoárem. Volba padla na GLORIA RV 589 Antonia Vivaldiho. Jubilejní koncert byl naplánovaný na 8. června 2019. Příprava na tento koncert nám zabrala 4 měsíce a věnovali jsme jí mnoho času a úsilí.

Nacvičovat vybrané dílo jsme začali na víkendovém soustředění v polovině února. Následně jsme pokračovali v pravidelných zkouškách každý týden vždy v úterý a později jsme přidali další dny v týdnu.

    Samotný koncert se skládal ze dvou částí, a to Bernardini včera a Bernardini dnes.

 Do první části byly zařazené vzpomínkové skladby z našeho běžného repertoáru. Společně s námi si přišli úvodní  skladby zazpívat i někteří bývalí členové, kteří přijeli např. z Hořic, Olomouce, Opavy, Osoblahy, Vítkova, Prahy, Břidličné a jejího okolí.

     Druhá část koncertu ukázala jinou tvář tohoto tělesa. Námi nacvičené populární duchovní dílo GLORIA RV 589 Antonia Vivaldiho doprovodil Svatocecilský komorní orchestr Olomouc v čele s uměleckým vedoucím a dirigentem Janem Gottwaldem, varhaníkem a organologem olomouckého arcibiskupství. Sóla zazpívala  Lenka Kawa.  

     Myslím si, že náš jubilejní koncert se podle reakce a potlesku posluchačů velmi líbil. Do samotného předvedení skladeb jsme vložili maximum a nebojím se říct, že znamenal jakýsi dílčí vrchol v naší pěvecké historii.  Toto by samozřejmě nefungovalo bez pevné symbiózy sbormistr – zpěváci, ani jedna složka nemůže být bez té druhé. Proto bych závěrem ráda poděkovala jak naší sbormistryni paní Bernardině Mereďové a umělecké vedoucí paní MgA. Lence Kawa, tak všem členům Pěveckého sboru Bernardini Břidličná, kteří se podíleli na tomto úspěchu.

Koncertem provázela paní Karla Havlíková, za čož jí srdečně děkujeme.

     Děkujeme Vám posluchačům, že jste s námi toto jubileum oslavili, protože zpívání nás bavilo, baví a bavit bude. Všichni jsme si vystoupení užili a zpívali jsme od srdce. Na závěrečném rautu v tělocvičně, který s velkou pečlivostí a láskou připravili členové sboru, se sešli všichni účastníci a posluchači koncertu. Zde bylo možné prohlédnout si celou historii sboru v podobě fotografií z různých akcí, jako např. koncertů, festivalů apod. a také oblečení, ve kterých jsme v minulosti vystupovali.

     Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům za finanční částky či věcné dary. Bez jejich štědrosti bychom nemohli uskutečnit koncert v takovém rozsahu.

Jmenovitě to jsou:

Město Břidličná za finanční podporu

Farní úřad Břidličná, P. Josef Altman, za umožnění uskutečnit koncert v místním kostele

Cabáková Iva Květinářství

TIP SPORT Břidličná

Svět plodů s.r.o. Břidličná - Tomáš Hofman a Otakar Janík

Drogerie Novysedlákovi Břidličná

Mlýn U Kročilů Malá Štáhle

METAL PLAST Lipník nad Bečvou, a.s.

Tenisové kurty Břidličná

BARON – Möbel Břidličná

Petra Šibová - finanční poradenství Prosperity SS

Naděžda Pašáková

Lucie Němečková

Petra Daubnerová        

zapsala Emilie Pavlátová, členka PS Bernardini

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2018.

      Rok 2018 jsme začali 6. ledna účastí na slavnostní poutní mši svaté v kostele sv. Tří králů v Břidličné. Následující den jsme odjeli na pozvání do Rychvaldu, kde jsme v kostele sv. Anny zazpívali kromě jiných písní i písně vánoční. A tak duši posluchačů pohladily vánoční písně, jako. např. Ta noc ten den, Tisíc andělů, Pásli ovce Valaši, Bim bam apod. Za zmínku stojí také vystoupení našeho pěveckého sboru v Horním Městě, kde se konaly již tradiční Hornické dny a Hornoměstské hody. Náš sbor byl také součástí krojovaného průvodu. V říjnu jsme se zúčastnili 23. ročníku Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí. Jednalo se o přehlídku pěveckých sborů a varhaníků. V podvečer se konala slavnostní mše svatá, kterou doprovodily svými zpěvy všechny zúčastněné pěvecké sbory.

      Z adventních koncertů bych vzpomněla Adventní koncert v Břidličné v kostele sv. Tří králů. Koncert jsme spojili se špičkovými umělkyněmi – violoncellistkami, jejichž název je Duo SPES. Kromě vlastního koncertu, ve kterém přednesly barokní skladby, doporovodily i náš sbor, včetně dětského pěveckého sboru ZŠ Břidličná. V tomto podání dostaly skladby zcela jiný rozměr. Vytvořil se tím krásný barevný celek.

      Repertoár pěveckého sboru je zaměřený velmi všestranně. Kromě liturgického zpěvu má sbor nacvičené skladby duchovní, lidové, populární a také spirituály v provedení a capella nebo za doprovodu různých hudebních nástrojů.

Během roku 2018 jsme účinkovali na těchto akcích:

7.1. Novoroční koncert Rychvald u Karviné

25.5. Noc kostelů v Břidličné

16.6. Sraz rodáků v Malé Štáhli, koncert v kostele sv. Jana Křtitele

16.6. Slavnosti města Břidličné

22.7. Hornické dny a Hornické hody v Horním Městě

28.7. Novopláňské srdcohraní v Nové Pláni (areál koupaliště)

13.10. 23. ročník Festivalu duchovní hudby v Ústí nad Orlicí

8.12. Adventní koncert v Břidličné

9.12. Adventní koncert ve Vajglově

16.12. Adventní koncert v Malé Morávce

18.12. Výchovně-vzdělávací koncert pro Základní školu v Břidličné

21.12. Adventní koncert v Lomnici u Rýmařova

22.12. Adventní koncert v Moravskoslezském Kočově

      Kromě těchto akcí jsme také zpívali na pouti ve Velké Štáhli, při mších (např. na Boží hod velikonoční v Břidličné a v neděli po Velikonocích), na soukromých akcích, rozsvícení vánočního stromu ve Vajglově atd.

I v uplynulém roce se v roli porotců zúčastnili někteří členové pěveckého sboru Májové notičky v Základní škole v Břidličné.

 

Zapsala: Emilie Pavlátová, členka PS Bernardini

 
Zpráva za rok 2017

        Pěvecký sbor Bernardini Břidličná zahájil rok 2017 pro nás dost netradičně. Po náročných vystoupeních v adventní době uplynulého roku jsme se hned 3. ledna sešli na odpočinkovém odpoledni na bowlingu.  1. dubna následovalo soustředění, na kterém jsme nacvičovali nové písně. Tím jsme rozšířili repertoár o nové skladby.

První veřejnou akcí bylo vystoupení v Lomnici u Rýmařova v Kulturním domě při oslavě Dne matek (11.4.). V době od 29.6. do 1.7. jsme reprezentovali naše město i Českou republiku v Maďarsku. V Budapešti se totiž konal 3. ročník Mezinárodního hudebního festivalu. Byli jsme jedním z 10 zahraničních sborů, který se tohoto festivalu zúčastnil. Se svým repertoárem jsme vystoupili v nádherné bazilice sv. Štěpána a v místním kulturním domě. Cestou do Budapešti jsme se zastavili v hotelu Matyšák v Bratislavě, kde jsme po předchozí domluvě zazpívali.

    V červenci a v srpnu jsme měli sborové prázdniny.  Hned v září jsme začali nacvičovat repertoár na adventní koncerty. Tím prvním byl adventní koncert v Rýmařově, kde jsme, jako v předchozích letech, zpívali na náměstí na pódiu po rozsvícení vánočního stromu. Zde v Rýmařově jsme poprvé vystoupili s dětským sborem Základní školy Břidličná.

Dne 8.12. jsme absolvovali koncert v kapli sv. Antonína ve Vajglově. I tady s námi zazpíval dětský sbor ZŠ Břidličná. Velký adventní koncert uspořádala Kulturní komise Města Břidličné v kostele Tří králů. Vedle našeho sboru a dětského sboru ZŠ Břidličná vystoupil i herec a muzikálový zpěvák pan Radim Schwab z Prahy.

Plně zaplněný kostel odměnil všechny účinkující dlouhotrvajícím potleskem. 14.12. proběhl další adventní koncert, tentokrát v Horním Městě. I tento koncert se odehrál v místním kostele.

     Dne 16. prosince jsme byli pozváni do Domova pro seniory v Dolní Moravici, abychom tamním babičkám a dědečkům zpříjemnili adventní čas trochou zpěvu a hudby. S radostí si s námi zazpívali známé koledy.

     Kromě těchto akcí jsme zpívali na pohřbech, narozeninách a při vánoční mši svaté v kostele Tří králů v Břidličné. I v loňském roce jsme se zúčastnili jako porotci na Májové notičce v Základní škole v Břidličné.

     Jednou týdně jsme se scházeli na pravidelných, úterních zkouškách. Před větším vystoupením jsme se sešli i mimo tento den, např. v neděli.

     S děním sboru byla veřejnost pravidelně seznamována na internetových stránkách sboru, kde jsou informace stále aktuální, doplněné bohatou fotogalerií, a také v tisku, kam jsme poslali např. článek  o uskutečněné akci na 3. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu v Budapešti.

     Děkujeme Městu Břidličná za přispění finančního daru a tím nám umožnilo zúčastnit se Mezinárodního festivalu v Maďarsku.

Zapsala: Emilie Pavlátová, členka PS

 

XXI. Bruntálský advent -Koncert 4 sborů 10.12.2016
 
Městské divadlo v Bruntále. Komorní sbor Puellae Cantante, vokální kvarteto Angelus Silesius z Opavy, Pěvecký sbor Bernardini Břidličná a Ženský pěvecký sbor Píseň z Jedovnic.
 
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL ZBOROVÉHO SPEVU SENICA, SKALICA (SK) 2016 
 
(FOTO ZDE: SENICA 2016 ) 
 
(VIDEO ZDE: SENICA 2016 ) 
 
V Skalici sa po dvoch rokoch konal medzinárodný festival sakrálnej tvorby

Skalica 10. októbra (TK KBS) V nedeľu 9. októbra sa po dvoch rokoch v Skalici konal VI. medzinárodný festival sakrálnej tvorby Skalica 2016. Nadväzoval na XI. medzinárodný festival zborového spevu Senica 2016, ktorý sa konal v Senici v sobotu 8. októbra. Oba festivaly zorganizoval spevácky zbor mesta Senica a rovnomenné občianske združenie Canitlena v spolupráci s mestami Senica a Skalica.

Na oboch festivaloch vystúpili so spevom, okrem domáceho zboru Cantilena s dirigentom Jozefom Chabroňom a Vierou Gálikovou, súbory Hosanna Nisa z Poľska, ktorý dirigoval Mariusz Drozdzal a pri farnosti Panny Márie Bolestnej v Nise účinkuje už 64 rokov, Pěvecký sbor Bernardini Břidličná z českých Jeseníkov (pod vedením Bernardiny Mereďovej) Semmelweis vegyeskar Budapest z Maďarska (dirigovala Márta Oláh) Forjtúv komorní sbor Roudnice nad Labem z Čiech (viedli Zuzana a Jiří Zrzavých). Všetky zbory účinkujú často pri bohoslužbách i na spoločenských a kultúrnych podujatiach v miestach svojho pôsobenia a majú za sebou účasť na mnohých koncertoch a podujatiach vo svojich krajinách i v zahraničí a sú nositeľmi i viacerých ocenení.

V skalickom jezuitskom kostole, po zaznení fanfár, privítala účinkujúcich, hostí a všetkých prítomných, ktorí zaplnili priestory tohto chrámu vedúca oddelenia kultúry Jana Koutná. Festival krátkym príhovorom otvoril primátor mesta Skalica Ľudovít Barát, vyjadril svoje potešenie z konania tohto festivalu práve v Skalici a vyslovil aj nádej, že po dvoch rokoch sa na festivale znova stretneme. Program moderovala Naďa Gromová, ktorá účinkujúce zbory pred vystúpením v krátkosti predstavila, i oboznámila prítomných so skladbami, ktoré zbor prednesie. Vo vysokom umeleckom prevedení miešaných zborov zaznelo asi tridsať sakrálnych skladieb od starých i novších autorov, i spirituálov, v latinčine, poľštine, češtine, angličtine, ruštine, maďarčine... Spev zaznel v sprievode viacerých hudobných nástrojov. Na záver koncertu zaznela skladba aleluja, v podaní všetkých 187 účinkujúcich.

Ľudovít Košík

 
SBOROVÉ PRÁZDNINY

hm2.jpg

Po vystoupení na Hornických dnech v Horním Městě dne 18.7.2015, přicházejí na řadu dlouho očekávané prázdniny, bez zkoušek i koncertů. wink 
Takže, vážení příznivci sboru Bernardini, na shledanou v září.
 
JANOVICE 11.6. 2015
dsc_0659.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dsc_0239.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIČOV - JARNÍ KONCERT 6.6. 2015
Dobrý deň,
zbor Bernardini z Vašeho mesta sa zúčastnil tohto koncertu:
http://unicov.cz/jarni-koncert/a-2012
a predviedol na ňom očarujúci, svieži spôsob podania skladieb založený tiež na nevídanej šikovnosti, zručnosti jeho členov.
Bola to vzácna prehliadka zapojenia inštrumentálnej zložky do výnimočného hlasového prejavu.
Skladbu Adiemus som mal už z rádií obohratú, no v podaní Bernardini som si ju vychutnal so zavretými očami rád. Zimomriavky prišli v zápätí a zaujalo ma, koho hlas to má takú zaujímavú farbu. Boli to vraj dva hlasy. To som ešte netušil, že sa majiteľka jedného z nich, samotná pani dirigentka, následujúcu skladbu otočí do publika a predvedie bravúrne náročnú ale krásnu skladbu.
Pre mňa a myslím aj pre ostatných zúčastnených vrchol, ozdoba príjemného Jarného koncertu v Uničově.
Skvele reprezentuje Vašu obec, o ktorej som dovtedy nepočul, hoci bývam teraz neďaleko.

S pozdravom a vďakou
Branislav Šeliga.
 
KRNOV - NOC KOSTELŮ 2015
Dobrý den, chtěl bych vám touto cestou ještě jednou velmi poděkovat za
krásné vystoupení u nás v Krnově. Mylím, že to byl opro všechny
návštěvníky Noci kostelů velký žážitek. Přeji vám hojnost Božího
požehnání při vaší práci. Za farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Krnově Radovan Rosický - jáhen. :-)
 
VÁNOČNÍ ČAS
Po roce k nám zase zavítal čas vánoc. My jsme zavítali do Dětřichova, kde jsme odzpívali koncertík před skvělým publikem v tamním kostele. Ve čtvrtek 4.12. 2014 jsme pro změnu zpívali u rozsvícení vánočního stromku v Horním Městě, kde si nás hýčkali jako vlastní, hned po příjezdu jsme pro zahřátí dostali v příjemně vytopené místnosti čaj, pro kytary to sice nebylo to pravé ořechové, neboť jsme zpívali a hráli venku a v oné útulné místnosti bylo opravdu teplo, tudíž jsme brzy s kytarami museli vyjít do večerního počínajícího mrazu, aby se aklimatizovaly a až tak moc nerozlazovaly. Po vystoupení, které posluchačstvu i nám zpříjemnily, při naší společné písni, děti z mateřské školy, jsme obdežely dárky v podobě sledkého adventního kalendáře. Děkujeme.
 
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL V LIMONE DI GARDA  (FOTO)
 
Jako dárek, k dvacátému výročí založení, si náš sbor nadělil cestu do Itálie na „International festival of choirs and orchestras on Lake Garda“. Předcházelo tomu mnoho plánování a zařizování, které nebylo jednoduché, ale dopadlo na jedničku. S blížícím se říjnem jsme se tak mohli všichni začít těšit na nezapomenutelné zážitky.
           
A jak vlastně celý výlet probíhal?
 
Náš sbor se vydal na cestu 15. října ve večerních hodinách z autobusového nádraží Břidličná. Aby bylo již z dálky poznat, že do světa vyrazili Bernardini, ozdobili jsme přední sklo autobusu logem, který pro nás vyrobila paní Pašáková a my ji tímto za krásný dárek moc děkujeme J. Nechyběla nám dobrá nálada a pochopitelně i spousta jídla, pití a výborného medovníku od paní Jany Jiřičné (tímto ji také mockrát děkujeme). První menší zastávka byla v Olomouci, kde nastoupily poslední dvě členky sboru a sestava jedoucí do Lago di Garda byla kompletní. Od té chvíle již našim skvělým pánům řidičům nic nebránilo v tom, aby nás bezpečně vezli vstříc novým zážitkům. Cesta probíhala podle plánu a rychle jsme se tak s plnými bříšky a za doprovodu zpěvu přibližovali k cíli.
 
16. října – Ve čtvrtečních dopoledních hodinách jsme dojeli do překrásné Verony, kde jsme měli možnost si projít historické centrum města a navštívit nejznámější památky, v čele s dominantou Verony - koloseem. Toto třetí největší koloseum na světě nás uchvátilo natolik, že jsme se osmělili a zazpívali si zde. Další z nezapomenutelných míst Verony – „Casa di Giulietta“ v nás zanechala překrásné dojmy. Čas byl však neúprosný a my bohužel museli pokračovat dál směr městečko Limone di Garda, kde se celý festival odehrával.
S příjezdem do města se nám naskytl neuvěřitelný pohled na nádherné rozlehlé jezero s impozantními horami obklopující ho kolem dokola. Po menším pátrání v úzkých uličkách jsme dorazili do cíle, hotelu Saturno, jenž se stal na následující čtyři dny naším domovem. Netřeba skrývat naše nadšení z ubytování, milého personálu, připravovaného jídla, ale především z překrásného výhledu, který se nám naskytl při pohledu z teras pokojů.
Po ubytování se někteří z nás vydali prozkoumat městečko a přilehlé uličky, jiní si po dlouhé cestě dopřáli raději odpočinek. Po vydatné, čtyřchodové večeři jsme si za doprovodu kytar a piana zazpívali oblíbené písničky.
 
17. října – Po probuzení do krásného, oparem zamlženého rána následovala pestrá snídaně. Volné páteční dopoledne jsme mohli využít k procházce k jezeru, kde jsme se seznámili s překrásnou přírodou a k wellness radovánkám na hotelu. Náš výlet ovšem nebyl pouze o poznávání nového, a proto jsme se po obědě sešli u piana s naší Leničkou a připravovali jsme se na večerní koncert. Po rozezpívání jsme se přesunuli do sálu, kde nás čekala poslední zkouška. Posilněni večeří jsme se vydali plni očekávání a nervozity na naše první velké vystoupení.
 

 

Večer zahájil Dechový orchestr ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov, se kterým jsme si dovolili zazpívat Škoda lásky. Po jeho velkolepém vystoupení přišla řada i na nás - Bernardini Břidličná. Zazpívali jsme s velkým úspěchem naše největší hity - Vyšly ryby, Adiemus, Nella Fantasia, Stojí hruška a mnoho dalších. Nechyběly ani novinky v podobě Northern Lights či Mater dei. Po našem vystoupení následovaly i sbory z Polska a Německa. Večer jsme zakončili ve velkém stylu - stylu Růžového Pantera J 
 
18. října – Sobotní ráno bylo ještě krásnější, než to páteční. Část sboru se po snídani rozhodla pro výlet lodí, část se vydala nakupovat dárečky, přičemž si cestu zpestřila koupáním v jezeře.
Odpoledne jsme se však již v plné sestavě zúčastnili naplánovaného vystoupení na náměstí Garibaldi. Kromě našeho sboru zde vystoupily ještě sbory a orchestry z České republiky, Polska, Něměcka, Ruska, Itálie, Norska, Litvy a Maďarska.
Koncert začaly orchestry se svými vybranými písněmi, poté následovaly sbory. Bernardini se předvedli s písní I´m gonna sing a musíme říci, že měla velký úspěch. Odzpíváním posledního sboru jsme se vyhlídkovou procházkou vrátili zpět na hotel, kde nás čekala večeře a poté návrat do kongresového sálu, kde jsme strávili příjemný večer při koncertování dalších sborů.
 
19. října – Nedělní ráno bylo ve znamení velkého loučení, loučení s hotelem a jeho překrásným okolím. Všem se nám Limone di Garda líbilo a nejradši bychom tam ještě pár dní zůstali.
Abychom si zpáteční cestu a celý zasloužený výlet ještě více užili, zastavili jsme za naší Leničkou v Innsbrucku. Lenička náš přivítala s úsměvem a ukázala nám místa, kde tráví čas se svou rodinou. Innsbruck je malebné, starobylé město, plné krásných uliček a pochopitelně nás uchvátilo. I zde jsme neodolali a zazpívali si v katedrále sv. Jakuba. Jak se nám to povedlo, můžete posoudit sami na následujícím odkaze http://www.youtube.com/watch?v=bhADMJkq4No.
Času ovšem nebylo nazbyt, a proto jsme se museli opět vydat na cestu domů. Jak jinak bychom však mohli cestovat než za doprovodu zpěvu a smíchu, který ustal až pár kilometrů před Břidličnou…
 
 
Celý výlet jsme prožili naplno, a to také díky našim sponzorům, kterým bychom tímto rádi poděkovali - Město Břidličná, Odborový svaz KOVO Břidličná, ONDRÁŠOVKA a.s. Praha.
 
Věříme, že nás nejen naši sponzoři, ale hlavně fanoušci budou podporovat i nadále a že náš sbor bude moct fungovat minimálně dalších 20 let.
   
Za sbor Bernardini Veronika Vašková

 

SPOLEČNÝ KONCERT S KOMORNÍM PS SLEZSKÉ UNIVERZITY OPAVA  (foto zde)

V neděli 2.6. 2013 jsme uspořádali koncert v kostele Tří Králů v Břidličné. Hosty tohoto koncertu byli zpěváci komorního pěveckého sboru Slezské univerzity v Opavě. Po srdcervoucí první půli koncertu, kterou měl ve své režii již zmíněný PS z Opavy, vystoupil i místí sbor Bernardini aby na závěr zazpívali členové obou sborů společně, a sice dvě skladby: Canticorum jubilo a Santctus. Koncert se náramě vydařil. Pak již následoval tradiční večer ve zkušebně sboru Bernardini, kde při menším občerstvení, si ještě všichni zazpívali, leč již bez posluchačů, jelikož ne všechno je pro veřejnost. A tak se milá veřejnosti těš na další spolupráci mezi komorním pěveckým sborem Slezské univerzity v Opavě a PS Bernardini.

 

VÁNOČNÍ KONCERT 2012 LOMNICE (ČLÁNEK Z PORTÁLU STA - soubor PDF)

 

VZPOMÍNKA NA WOKALNY DIALOG 2012 (soubor pdf)

 

vokdig.jpg

 

WOKALNY DIALOG - 1.9. - 2.9. 2012

wokalny-dialog.jpgPo náhodném odeslání třech námi nazpívaných skladeb na CD, jsme byli porotou vybraní na sborový workshop v Opavě, konaný díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj a následný koncert (9.11.2012) na festivalu v polském Rybniku.

V Opavě jsme po dva dny zkoušeli a zkoušeli, neboť v Rybniku vystoupíme nejenom se svým programem, ale i v bloku čtyř sborů (včetně našeho), které posluchačům zazpívají právě skladby, které jsme tak dřeli . .

Jak jsme se s tím popasovali, tím myslíme i téměř 80 zpěváků ze dvou polských a dvou českých sborů, můžete ohodnotit sami, když 9. listopadu přijedete do Polska na festival "RYBNICKÝ SBOROVÝ PODZIM".

GORALSKÉ DNI 2012 - GRANČ-PETROVCE - SLOVENSKO (foto zde)

O víkendu 18.8. - 19.8. 2012 jsme po třech letech opět zavítali do obce Granč-Petrovce, nedaleko Levoči na Slovensku, abychom vystoupili na festiválku "Goralske dni", za přispění MAS Rýmařov. Zvláště na tyto slavnosti jsme nacvičili nový repertoár skládajíc se z lidových písní v úpravě našeho sboru, především sbormistrové paní Berty Mereďové, s invencí skupiny Čechomor a hudebníka Vlasty Redla.

Cestou tam,  jsme se občerstvili v kúpalisku v Bešeňovej, v počasí jaké vládlo střední Evropě v ty dny, se není čemu divit.

V neděli ráno jsme zazpívali  2 skladby na svaté mši v tamním moderním, leč útulným kostele, načež jsme průvodem kráčeli na místo konání již zmíněného festivalu. Pravda, po oficiálním vystoupení jsme neodpočívali, nýbrž jsme jamovali se skvělými slovenskými muzikanty, ať již harmonikáři, či houslistou Lukášem.

Po srdce a hlasivky rvoucím loučení, jsme v neděli v noci zvedli kotvy a odcestovali zpět do Jeseníků.

CANTICUM LITOVEL
 V sobotu dne 21.4.2012 byla v Litovli uskutečněna už pátá nesoutěžní přehlídka
 amatérských pěveckých souborů Canticum Litovel 2012, kterou pořádal pěvecký sbor  Kantika spolu s jeho zřizovatelem – Městským klubem Litovel.
  Této přehlídky se účastnili pěvecké sbory: PS Bernardini – Břidličná, SPS
 JAROSLAV – Bzenec, SPS Senzakord – Litovel, SPS Uničov a pořádající SPS Kantika – Litovel.
  Snahou této přehlídky je především podpora a udržení tradic aktivního sborového
 zpívání. Na rozdíl od pasivní konzumace hudby, kterou nás zahlcují sdělovací
 prostředky a hudební agentury, dává prostor k aktivnímu zapojení.
  Kromě toho, že jednotlivé sbory měly možnost shlédnout a vyslechnout i jiná
 pěvecká sdružení, mohly se ve své další činnosti inspirovat i konkurenčními
 sbory a vyměnit si notové podklady a zkušenosti, které před ně staví denní praxe
 v této činnosti.
  Všechny sbory předvedly velmi solidní výkony. Posluchače nejvíce zaujaly oba
 litovelské sbory a rovněž i PS Bernardini, svými předvedenými pěveckými výkony,
 ale i pestrostí vybraných skladeb a inovativními nápady.
  SPS Jaroslav a SPS Uničov, si našly své příznivce zejména u milovníků klasického
 repertoáru a pojetí předváděných sborových skladeb. Díky mohutnosti svých těles,
 která v dnešní době u dospělých sborů už nebývá tak častá, dokázaly řadu diváků
 přenést v čase, kdy 35 – 40 členné smíšené sbory, s bohatým zastoupením mužských hlasů, bývaly naprostou samozřejmostí.
  U příležitosti této přehlídky byly předány stříbrné odznaky 6 členům pořádajícího sboru a dále 2 zlaté odznaky. Zlatý odznak s granáty obdržela dlouholetá členka Kantiky, současná umělecká vedoucí a dirigentka, paní Irena Blektová, která má rovněž značnou zásluhu na udržení tradice v pořádání tohoto nesoutěžního festivalu.
  Pokud to umožní finanční prostředky, bude snahou pořadatele šestou přehlídku
 uspořádat i v budoucnu, nejdříve však v roce 2015.

(zdroj: www.ceske-sbory.cz)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Rok 2011 jsme zahájili tradičním Tříkrálovým koncertem s posezením poutníků.Kromě koncertování v okrese Bruntál jsme zavítali i do vzdálenějších míst.V březnu jsme s radostí přijali pozvání na koncert a poté i na ples do Závišic u Kopřivnice. Takové srdečné přijetí a pohostinnost jsme nečekali.
V květnu jsme se zúčastnili akce LEADERFEST Štramberk. Byli jsme rádi, že jsme mohli reprezentovat Rýmařovsko. Moc se nám tam líbilo.
V září jsme se zúčastnili soutěžního festivalu chrámové hudby ve Žďáru nad Sázavou. Získali jsme zvláštní cenu za stylovou prezentaci staré hudby. Tímto děkujeme Lence Kawa za její aranžmá barokní skladby a trpělivost při nácviku ostatních skladeb.
V prosinci jsme vystoupili na adventním koncertu v Moravičanech u Mohelnice, kde jsme zažili úžasnou rodinnou atmosféru a vyzkoušeli si nějaký ten přídavek.
Rok 2011 jsme mimo region završili na Adventím zpívání na Staroměstském náměstí v Praze. S takovým počtem posluchačů jsme ani nepočíatli a zatím ještě  nesetkali. Za to, že jsme mohli zpívat mimo region vděčíme sponzorům, díky kterým jsme mohli uhradit dopravu do tak vzdálených míst. Zatím jediným větším sponzorem je Město Břidličná, jehož dotace nám pokryjí jednu třetinu nákladů na dopravu a v neposlední řadě jsou to naši věrní sponzoři - posluchači, kteří  přispívají při našich koncertech v Břidličné v rámci dobrovolného vstupného.Vám všem sponzorům  srdečný dík!


TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

 

Jako každý rok, tak i letos jsme uspořádali Tříkrálový koncert. Hosty na letošním koncertě byla skupina VARIACE z Rýmařova, která opět nezklamala a potěšila všechny přítomné hezkými písněmi duchovními, ale i folkovými třeba od Spirituál kvintetu. Po koncertě bylo klasické posezení u kytar a občerstvení ve zkušebně PS Bernardini. (Foto)

 

"INDIÁN" U HOLIČE

 

 Před tříkrálovým koncertem se jeden z našich basů, "Indián" Ondra, rozhodl shodit letitou hřívu. Trochu hec, trochu experiment, který byl výstižně nazván SKALPOVANÝ INDOŠ. Jak to probíhalo a také výsledek můžete vidět zde: "INDIÁN"

 

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

 

Po koncertech v Razové (10.12. 2011) a v Moravičanech (11.12. 2012) jsme zavítali do Prahy, byli jsme pozvaní k vystoupení na Staroměstském náměstí, v rámci adventních koncertů. Před vystoupením na hlavním pódiu jsme zazpívali tři písně na malém pódiu na druhém konci náměstí. Po té jsme se přesunuli na již zmíněné hlavní pódium, kde jsme kulturní program toho dne ukončovali.

 Paní Mgr. Vanotová z Bruntálu nám poslala mail a fotografie, za což upřimně děkujeme a s dovolením ho níže uvádíme.

 SHODA NÁHOD TOMU CHTĚLA , ABYCH BYLA SOUČASNĚ S VÁMI V PRAZE NA VŠEM KONCERTĚ NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚTÍ.  BYLA MI STRAŠNÁ ZIMA A PŘÍRUČNÍ TAŠKA NECHTĚLA BÝT LEHČÍ. ALE PŘESTO JSEM FOCENÍ NEVZDALA.  NEJVĚTŠÍ ŠVANDA BYLA, KDYŽ JSEM MUSELA BOURAT DAVY DĚTÍ U PODIA.PO CHVÍLI VŠICHNI TVRDILI ,ŽE VÁS  ZNAJÍ A MAJÍ KOŘENY NA MORAVĚ. TAKŽE PŘIŠLI POZDRAVIT A PODPOŘIT SVÉ KRAJANY.MUSELA JSEM ODEJÍT PO PŘEDPOSLEDNÍ PÍSNI. TAKŽE,KDYŽ JSEM SE PRODÍRALA DAVEM ,TAK TO ODHADUJI NA 500 POSLUCHAČŮ .A TO JAK DOSPĚLÝCH ,DĚTÍ,SENIORŮ ATP. PODLE NATOČANÝCH OBLIČEJŮ K PODIU  VÍM , ŽE ZAUJATĚ POSLOUCHALI. DUCH HUDBY ZVÍTĚZIL NAD HMOTOU ZPĚVÁKŮ. 

DĚKUJI  VÁM SVÝMI SNÍMKY !!!  (zde k vidění)     Mgr. DANUŠE V A N O T O V Á

ADVENTNÍ KONCERT - BŘIDLIČNÁ 27.11. 2011

 

První letošní adventní koncert. V kostele Tří králů v Břidličné. K pěknému večeru přispěli, před velmi početným publikem, hosté sboru Bernardini, manželé Grobárovi, kteří ve složení  housle, klavír, iterpretovali hudbu starých mistrů, ale i moderní. Náš sbor zde měl premiéru hned dvakrát a to se skladbami TIME TO SAY GOODBYE a HAIL HOLY QUEEN známou z filmu Sestra v akci.

 

RÝMAŘOV - koncert 

 

Večer dne  13.10. 2011, na pozvání Městského muzea Rýmařov, jsme přijeli zazpívat do krásné KAPLE V LIPKÁCH. I přes nastupující zimu nám bylo všem, snad i obecenstvu příjemně. I když po přídavku písně Jarka Nohavici "kometa" a lidové písně "hruška" jsme slyšeli kromě upřímného potlesku i nějaké to drkotání chrupu, stejně nám hořely tváře.  Děkujeme.

 ŽĎÁR nad SÁZAVOU - soutěžní festival duchovní hudby "FONS" 28.9.2011 (foto zde)

Náš druhý soutěžní festival, kterého jsme se zúčastnili. V hudbě to není jako ve sportu, takže jsme do Žďáru jeli s tím, že si jdeme hlavně zazpívat na místa na kterých jsme ještě nebyli a se sbory, které jsme ještě neslyšeli. Dopoledne bylo  krátké seznámení na Zelené Hoře s účinkujícimi sbory a to v podobě nedlouhé přednášky o tamním kostele a uvedení jedné skladby každým ze zúčastněných sborů. Samotná soutěžní vystoupení proběhla v basilice. Každý sbor měl asi 15 minutové pásmo, ve kterém uvedl většinou 5 skladeb. Po vyhlášení výsledků sbory zazpívaly společnou skladbu Ave Maria  Javiera Busto. Celkovým vítězem festivalu byl sbor Kantilena Brno. Bernardini Břidličná dostal zvláštní cenu za stylovou interpretaci staré hudby.

 

NOVÝ ČLEN

 

 Od pátku 16.9. 2011 nám na světě roste nový člen sboru, 53cm, 4,40 kg a jmenuje se Martin. Jemu i mamince Lence přejeme hodně zdravíčka, lásky a štěstí.

 

VDAVKY

img_0262.jpgUž je to pravdou,  naše milá dirigentka Lenka se provdala, svatba byla veselá, svatebčané plní smíchu a místnost svatební hostiny naplněná zpěvem. Lence to moc slušelo. Sbor děkuje za pozvání ke zpěvu na obřadu a popravkách. Hodně štěstí novomanželé!

 

 NOC KOSTELŮ

   Tak jako loni, tak i letos se kostel v Břidličné stal součástí celorepublikového projektu Noc kostelů. Od 19 hodin zde probíhal program ve kterém si každý něco našel, ať to byl třeba výklad o historii kostela, nebo koncert, nebo mše.. No příští rok zase.

 

 

 

LEADERFEST – ŠTRAMBERK

 

17.5. jsme navštívili malebný Štramberk, byli jsme pozváni, abychom zde v kostele uspořádali koncert. Počasí bylo náramné, i koncert se povedl. Někteří neodolali pohledu ze Štramberské rúry na ni vystoupali. Veliké překvapení bylo, když jsme zde na náměstí potkali naše přátele z loňského koncertu v Levoči.

 

 

 

 

ZÁVIŠICE U KOPŘIVNICE

  V sobotu 5.3. 2011 sbor vyjel do Závišic u Kopřivnice, bývalého působiště našeho pana faráře. Po mši, kterou náš pan farář celebroval, jsme odezpívali koncert. Kostel byl do posledního místečka zaplněný a publikum bylo báječné. Po koncertě bylo přichystáno posezení s občerstvením v  zasedací místnosti obecního úřadu, na kterém jsme popřáli k narozeninám panu faráři. Večer nás čekal ples v tamním pohostinství. Ples, na kterém hrála skvělá kapela, na kterém se sešla snad celá obec, od mladých po ty nejstarší obyvatele Závišic. Moc se nám tam líbilo, tak ještě jednou: Závišice děkujeme.

 

 

 

 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT - Břidličná

   9. ledna 2011 tak jako každý rok, se uskutečnil tříkrálový koncert u nás v Břidličné. Jako pokaždé, lidé neodpočívali doma u televizorů a přišli si poslechnout pěvecký sbor Bernardini a jejich hosty, kterými letos byla Schola Lomnice u Rýmařova. Velmi pěkně zkomponované pásmo, zpěváků a muzikantů z Lomnice, nejednomu posluchači vehnalo slzy dojetí do očí.

 

 

 

 

ADVENTNÍ KONCERTY 2010

 

Malá Morávka - jako loni, tak i letos poslední adventní koncert patřil lidem z Malé Morávky, sice již nebyl takový mráz jako v předešlém roce, ale přece šlo na některých členech sboru vidět, že už od oběda byli venku. Do Morávky jsme přijeli přímo z Kočova a ještě jsme měli více než hodinu čas a tak jsme beze spěchu postavili aparaturu a udělali zvukovou zkoušku. A pak to začalo... Sbor byl nasvícen halogenovými světly, takže jsme vůbec netušili, kolik lidí na koncert přišlo, jelikož jesme viděli jen do prvních řad. Po skončení koncertu, při odchodu sboru z "podia" jsme teprve viděli tu velikou účast, která nám vyloudila ze zmzlých tváří i jakési úsměvy. Lidé si nás ještě třikrát vytleskali a tak jsme jim s chutí ještě zazpívali.

 

 

 

    Moravskoslezský Kočov - v tamním kostele nás čekalo příjemné překvapení a sice teplo - již pěknou desítku minut před naším příjezdem vyhřívaly prostory kostela plynové přímotopy, během vystoupení jsme je však museli nechat vypnout pro velký hluk. Ale bylo teplo, jak sboru, tak i překvapivě početnému publiku.

 

 

 

  Tvrdkov - velmi příjemné komorní prostředí zdejšího penzionu, nás přivítalo na dalším adventím koncertu, buhužel bez sbormistrové Berty Mereďové, která byla v nemocnici po úraze z Dětřichovic. Po koncertě jsme poseděli se skvělým obecenstvem u dobrého občerstvení.

 

 

 

 

DĚTŘICHOVICE - Adventní koncert 12.12. 2010

  Navzdory počasí i cestářskému pluhu, který nám na pár desítek minut zablokoval cestu, jsme do Dětřichovic přijeli včas a v pořádku. Čekalo nás srdečné přivítání a vstřícní lidé. Při koncertě začal zlobit reproduktor a tak jsme byli nucení aparaturu odstavit. Nevadilo to však ničemu a tak koncert proběhl v pohodě bez dalších komplikací. Poté nás čekalo občerstvení v podobě cukroví, teplého čaje a punče. Velkou černou skvrnu však tento koncert měl. Naše sbormistrová Berta Mereďová bohužel při cestě k autobusu uklouzla a má úraz ramene. Přejeme jí aby se co nejdříve udravila.

 

BRANTICE - Adventní koncert 5.12. 2010 (foto zde )

 

   I přes problémy s autobusem jsme do Brantic dorazili v pořádku a včas.  V kostele Nanebevzetí Panny Marie spolu se sborem zazpívala i sólistka Veronika Glötzerová z Třemešné ve Slezsku, kterou hrou na varhany doprovodil Eduard Müller ze Slezských Pavlovic. Koncert pořádala Obec Brantice ve spolupráci s Římskokatolickou farností Brantice.

 

OBORNÁ - Adventní koncert 4.12. 2010 (foto zde)

 

 

Po roce sbor zavítal i do Oborné. I přes mrznoucí sníh na vozovkách jsme dobře dojeli, tam i zpět. Před kostelem nás přivítali svými úsměvy  andělé, po vystoupení sboru , jsme byli  pozváni na malé občerstvení ve "vojenském stanu". Venku panoval opravdový mráz kolem -16°C, ale ve stanu bylo jako na jaře, neboť byl příjemně vytápěn plynovým topením. Na rozloučenou sbor Bernardini zazpíval ve stanu ještě asi tři písničky u kytary a flétny a pak zase do zimy...

 

 

 

 BŘIDLIČNÁ - vánoční strom 3.12. 2010

   Po setmění, o půl paté, odpočítal místostarosta Břidličné pan Jan Opatrný, sekundy k rozsvícení vánočního stromu. Po krátkém projevu zazpívali děti z Mateřské školy pod vedením paní Jany Krčové. Zazpívaly nám krásné staré koledy. Po jejich vystoupení zazpíval i PS Bernardini. Od zimy nám všem pomáhal sladký horký punč od kulturní komise města Břidličná.

 

 

 

BRUNTÁL - Obchodní Akademie

  Při slavnostech 50 výročí Obchodní akademie v Bruntále vystoupil s krátkým programem i náš pěvecký sbor. Krom jiných písní jsme zpívali i píseň Nella Fantasia, která si tímto vystoupením přiřadila číslo 2 v počtu veřejného provedení.             

 

BŘIDLIČNÁ - PODZIMNÍ KONCERT 10.10. 2010 (foto zde )

 

  Bernardini si pod vedením paní Berty Mereďové pro posluchače připravili multižánrové vystoupení, ve kterém si na své přišel určitě každý. Jejich výběr zahrnoval jak klasiku, populární písně, tak i spirituál, židovskou píseň a nakonec přídavek od Jarka Nohavici Kometu. Zajímavostí a milým překvapením byla premiéra skladby Nella Fantasia skladatele Ennia Morriconeho, která je ústřední hudbou z filmu Misie.Vystoupení tříčlené skupiny A. M. Úlet bylo poznamenáno hlasovou indispozicí zpěvačky Blanky Adamcové, která hraje ve skupině i na housle. Všechny písně tak odzpíval její manžel Honza Adamec. Vybral písně s tématem blízkým komornímu prostředí vystoupení, ale také s aktuálními podzimními motivy. Z minimálního aranžmá písní je patrný velký důraz na autorské texty kapely. S kulturou je to v posledních měsících v Břidličné slabší, proto je příjemné, že se udržuje alespoň tradice pravidelných kostelních koncertů. Organizátoři tak mohou být spokojeni i se všemi zaplněnými lavicemi a velmi silným potleskem během vystoupení i v jeho závěru. Kováříková Libuše

PRAHA - KULTURNÍ LÉT (foto zde)

 

   Každý čtvrtek se koná v senátní zahradě v Praze Kulturní léto, na kterém se pokaždé představuje jiný region. Dne 24. června 2010 přijeli prezentovat své umění zástupci okresu Bruntál. Pozvání pana senátora Jiřího Žáka z Bruntálu přijal i náš břidličenský pěvecký sbor Bernardini v čele s paní Bernardinou Mereďovou. Spolu s nimi vystoupil také žákovský Dixieland z Krnova, taneční soubor Move2you z Rýmařova, Bruntálský smíšený pěvecký sbor a děti ze ZŠ 1 Bruntál. Z našeho okresu tak byly do Prahy vybaveny 2 autobusy. Programu se se svým proslovem účastnil nejen senátor Jiří Žák, jako organizátor akce, ale i předseda senátu pan Přemysl Sobotka.„Atmosféra cestou tam a zpět byla úžasná, rychle nám cesta uběhla. Měli jsme z toho vystoupení dost velký strach. Po vystoupení - velká úleva a radost, že jsme to zvládli.", řekla nám po návratu domů Bernardina Mereďová. Jsme rádi, že všichni účinkující velmi dobře reprezentovali svůj region i své město. Snad se i tímto způsobem daří neustále postupně vylepšovat mediální obraz našeho regionu.   Libuše Kováříková

 "NOC KOSTELŮ" (zde foto)

 V pátek 28.5. 2010 proběhla v České republice noc kostelů. Kostel sv. Tříkrálů v Břidličné se této akce zúčastnil poprvé a hned s neočekávanou pozorností občanů, kteří si navzdory velmi deštivému počasí  přišli v hojném počtu vyslechnout zpěv chrámového sboru z Rýmařova, pod vedením pana Petra Wolfa, smíšený pěvecký sbor z Bruntálu pod vedením paní Jiřiny Kristýnkové se sólistkou slečnou Alžbětou Vajdovou za doprovodu koncertního mistra pana Františka Kristýnka a Kristýny Niesnerové, hru na varhany v podání mladičkých slečen Markéty Schwarzové a Michaely Húskové a samozřejmě vystoupení smíšeného pěveckého sboru Bernardini z Břidličné pod vedením paní Bernardíny Mereďové a za jejího doprovodu na klávesy, paní Emilíe Pavlátové na klarinet, pana Jana Hnila na flétny a pana René Litvíka na kytaru a djembe. Krásné noci přispěla svým uměním i varhanistka Hana Klimešová, studentka 4. ročníku Církevní konzervatoře v Opavě, a také paní Ludmila Mlynářová z Olomouce, jež se představila hrou na lesní roh. Během celého večera probíhal pod kůrem doprovodný program, např. výstava prací žáků výtvarného oddělení ZUŠ pod vedením Mgr. Kamily Hýžové na téma "Břidličná očima dětí", děti si též mohly po celý večer kreslit v programu "namaluj náš kostel" atd. Od 22:30 hodin až do půlnoci proběhly modlitby při svíčkách, které byly proloženy zpěvem Scholy mládeže z Bruntáslka. První "Noc kostelů" v Břidličné se povedla, tak tedy za rok zase..

 

 

 

 

Koncert k SVÁTKU MATEK

    V neděli 9.5. 2010 uspořádali dětřichovičtí koncert k Svátku matek na jehož provedení si pozvali náš sbor Bernardini Břidličná. Maminky, a ne jenom ony, byly spokojené. PS Bernardini zazpíval písně zbožné i lidové v doprovodu ozvučených varhan, kytary, fléten i klarinetu. Po vystoupení bylo připravené drobné občerstvení a čaj, který všem přišel náramně vhod, jelikož navzdory hřejivé náldě venku panoval osmistupňový chlad. Tak tedy - děkujeme Dětřichovice. RL

 "Soustředění 2010" (zde jsou fotky )

     Jako každý rok, tak i letos, jsme měli 3 denní sborové soustředění. Letos se konalo od 5.3. do 7.3. 2010 v Karlově pod Pradědem na chatě "Zátiší", kde nám vyšli vstříc nejenom příjemným prostředím a místem, ale i milou obsluhou. Z ciziny přijela naše milá sbormistrová, dirigentka, kamarádka v jedné osobě, Lenka Mereďová, aby na nás vytáhla další písně, které nám budou dělat potíže a taky dělaly. Italsky jsme sice již v minulosti zpívali, ale kdo si má ty řeči pamatovat, jak se co vyslovuje, co se nesmí vyslovit atd. Ale přesto Leni děkujeme.

 

"S Bernardini na Tři krále a pak dále" (zde je foto z koncertu) (a zde z oslavy)

 

 

  Tak se jmenoval  koncert v Břidličné, proběhnuvší  9.1. 2010. Byl významným, nejenom že byl tříkrálový a první v tomto roce, ale také proto, že pěvecký sbor na něm oslavil své 15 leté výročí od svého založení. Za přispění Evropské unie, programu: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - Evropa investuje do venkovských oblastí, od které sbor dostal dotaci na pořízení nových nástrojů  aparatury a oblečení. Jako hosté vystoupila skupina Variace z Rýmařova, jako vždy se velmi líbili, příjemná hudba kytar a kontrabasu, která doprovázela jejich neméně příjemné zpívání. Diváci v naplněném kostele byli spokojeni, po vystoupení Variací přišla na řadu i chvilka poezie v podání Lenky Zítkové, která celý koncert doprovázela milým slovem. Na závěr vystoupil sbor Bernardini v novém oblečení s aparaturou a novými nástroji. Po koncertě sbor připravil malé občerstvení v galerii města Břidličné s výstavkou plakátů a fotografií z 15 letého působení pěveckého sboru  Bernardini , na které pozval i přítomné posluchače, kteří se v nemalém počtu této malé oslavy zúčastnili. RL